esp/assets/MeshData.h file

Namespaces

namespace esp
Root namespace.
namespace esp::assets
Assets library.

Classes

struct esp::assets::MeshData
Raw mesh data storage.